Издаване на удостоверение за данъчна оценка за правото на строеж

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на правото на строеж

Срок – 5 дни   ФЛ – 10.00 ЛВ  ЮЛ – 20.00 ЛВ

Срок – 3 дни    ФЛ –20.00 лв  ЮЛ – 40.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане – по образец  2
  2. Копие на документ за собственост
  3. Пълномощно, ако документите не се подават от собственика
  4. Декларация по чл.14 от ЗМДТ , за сградата, която ще се строи
  5. Други документи

 

Документи: